Zpět

Literární čtvrtek: Alžběta Stančáková

Popis:

28. 5. 2015

28.5.2015, od 18 hodin

V pořadí druhou milou Ženou literárních čtvrtků Topičova salonu je básnířka Alžběta Stančáková, žijící v Praze. Její debutová sbírka básní Co s tím je čerstvě ověnčena Cenou Jiřího Ortena. Názvem sbírky položená otázka má snad příslib na odpověď v posledních verších první básně: A co jsem neprožila/ to si vymyslím. Hranici osobně prožitého a toho, kde autorka sahá po jiném, je místy rozlišitelná jemnostmi rumunského jazyka. Svůj vztah k oné zemi představí básnířka po svém čtení, v druhém bloku programu, projekcí vybraných filmových sekvencí.

Alžběta Stančáková (nar. 21. 5. 1992 v Praze) maturovala na Gymnáziu Josefská. Krátce studovala rumunistiku na FF UK, bakalářský stupeň získala na bohemistice. Nyní navazuje na komparatistice tamtéž. Je redaktorkou časopisu Psí víno.

Večerem bude provázet Nikolaj Ivaskiv, hudební doprovod bude samozřejmostí.