Zpět

Literární čtvrtek Walt Whitman a Jan Škrob

Popis:

Čtvrtek 29.listopadu od 18 hodin

Srdečně vás zveme na pokračování literárních čtení v Topičově salonu. Minule nám byl hostem Ezra Pound, představil jej Adam Borzič. Tentokrát opět zůstaneme na území Ameriky, nicméně můžeme tušit, že kontinent ani v tomto případě není žádnou hranicí. Básníka Walta Whitmana představí Jan Škrob, autor dvou básnických sbírek, laureát Drážďanské ceny lyriky. Vstupné je dobrovolné, víno bude.

„Takto bys měl konat: Miluj zemi a slunce a zvěř, opovrhuj bohatstvím, dávej almužnu každému, kdo si o ni řekne, zastávej se hlupců a bláznů, věnuj své příjmy a práci druhým, nenáviď tyrany, nepři se o Bohu, k lidem buď trpělivý a shovívavý, neskláněj se před známým ani neznámým nebo před mužem či muži, jednej upřímně se silnými nevzdělanými osobami a matkami od rodin, čti tyto stránky na otevřeném povětří v každém období každého roku, přebírej si vše, co tě učili ve škole nebo kostele, neb co ti řekly knihy, opusť vše, co zraňuje tvou duši a ty sám budeš velkou básní a dosáhneš nejbohatší plynulosti nejen slov, ale i tichých linek rtů a tváře a řas a každičkého pohybu tvého těla.“

Večerem provede Nikolai Ivaskiv. Vstupné je dobrovolné.