Zpět

Literární čtvrtek – Karel Thein: Báseň a štít

Popis:

4. 12.-4. 12.

KAREL THEIN

Báseň a štít

→ 4.12. 2014 od 18 hodin

Krátká rozprava o básních zachycujících výtvarná či řemeslná díla. Doprovázeno promítáním reprodukcí.