Zpět

Literární čtvrtek: Naděžda Plíšková

Popis:

čtvrtek 10. 12. 2015 od 18 hodin

Při krásném jubileu 65. let od zahájení činnosti významného nakladatelství Československý spisovatel je nám potěšením,
pozvat vás na poslední literární čtvrtek tohoto roku. Bude vám představena poezie české grafičky, autorky sochařských objektů a básnířky, Naděždy Plíškové (1934 – 1999).

Literární večer je pořádán v návaznosti na výstavu autorčina výtvarného díla. Takto máte jedinečnou příležitost nazřít portrét umělkyně ze všech úhlů její tvorby.

Přednesu poezie se ujme Gabriela Veselá, nad texty se pozastaví Jáchym Topol, večerem provede Nikolaj Ivaskiv.