Zpět

Literární čtvrtek Ondřej Macl

Popis:

Čtvrtek 2. března od 18 hodin

Počátkem března budeme v Topičově salonu hostit mnohostranného umělce Ondřeje Macla.

Autor studuje autorské herectví na DAMU. Vystudoval světovou literaturu na Karlově univerzitě (Mgr.), s půlroční stáží na Paris-Sorbonne IV, a sociální práci a novinařinu na Masarykově univerzitě v Brně (Bc.). Věnuje se tvorbě autorských performancí, propojujících literaturu s divadlem, hudbou a výtvarným uměním. Rovněž se snaží o živý kontakt umění s filozofií, náboženstvím nebo tvrdší i měkčí vědou. Erbovním příkladem těchto snah by se měl postupně stávat jeho „erotický projekt“, který by s vědomím historických proměn Eróta vynalézal nový, zraněný vztah k současnosti.

O tomto projektu se může čtenář dozvědět více na webovém profilu autora – http://ondrejmacl.cz/erotika/. Během večera zazní nejen autorovy texty ale v rozhovoru i úvahy, jdoucí naznačeným směrem – v dialogu budeme hledat eros jak ve vztahu k poezii, tak ve vizuálním umění.

Večerem provede Nikolaj Ivaskiv. Srdečně se těšíme na vaší návštěvu!