Zpět

Literární čtvrtek – PETR PAZDERA PAYNE: Cesta do Oostende

Popis:

30. 10.-30. 10.

PETR PAZDERA PAYNE
Cesta do Oostende
→ 30. 10. 2014 od 18 hodin

Autorovo čtení povídky s promítaným tématickým doprovodem (výtvarná díla – Ensor, Nolde aj., foto- Rybáková, Šmíd aj., film – Saura, Lynch, Kubrick, Teshigahara aj.) a reprodukovaným hudebním podkresem.