Zpět

PŘEDSTAVENÍ VE STŘEDU 12.11.2014

Popis:

12. 11.-12. 11.

„Genius loci“ domu Národní 7, kde vzniklo knihkupectví Františka Topiče a první Topičův salon,

60.léta ve Viole,

„A ještě jsem ti chtěla říct…“

→ 12. 11. 2014, od 18 hodin

Večer věnovaný básnířce Ince Machulkové. Verše zarecituje a na 60. léta ve Viole zavzpomíná Mirek Kovářík, hudební doprovod Marc Schmolling, pásmo z fotografií a dalších archivních materiálů připravil Jan Schmolling. Drobné příspěvky chystají i další básnířčini kolegové a kamarádi.