Zpět

Promítání filmu CESTA k výstavě Miloslava Mouchy

Popis:

Středa 25.1.2017

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy Od konceptu, kde se budete od 17 hodin moci setkat s malířem Miloslavem Mouchou a kurátorkou Lucií Šiklovou. Následně se od 18 hodin budeme promítat film CESTA (Miloslav Moucha – malíř, grafik, dřevorytec. Archivní materiál: F. Čermák, J. Jedlička, M. Moucha, Oblastní muzeum v Mostě), jehož autorem je Ferdinand Čermák.

Vstupné dobrovolné.

Jste srdečně zváni!