Zpět

Popis:

08. 12. 2009-22. 01. 2010

salon

Jitka Anlaufová, Daniel Hanzlík, Markéta Hlinovská, Pavel Hošek, Jiří Matějů, Ivan Pinkava, Robert Šalanda, Lubomír Typlt

Přehlídka prezentovaných děl se zaměřuje na aktuální výrazové projevy, které usilují o určité odosobnění a které hledají obecnější jazyk společného dorozumění. Upřednostněna je nikoliv úzká osobní výpověď, ale zobecněná pocitová vrstva. Ta se na výstavě odhaluje v rovině setkání a konfrontace děl, která jsou si podobná, i když vznikala naprosto nezávisle a ze zcela odlišných uměleckých východisek.

Autor koncepce a kurátor výstavy Petr Vaňous