Zpět

Popis:

14. 10. 2008-14. 11. 2008

salon

Krajiny možného konání

Počátky tvorby Čestmíra Kafky, 1922–1988, jsou spojeny se Školou umění ve Zlíně, ovšem v atmosféře války a s totálním nasazením. Vůdčí osobností školy byl sochař Vincenc Makovský, jehož tvorba se rozvíjela v blízkosti surrealismu v poloze, která byla blízká i Kafkovi – uvolněná snová imaginace tu byla propojena s fragmenty skutečnosti. Zároveň měly Kafkovy zlínské kresby jistou deníkovou podobu svou úzkostností nebo erotičností. Toto spojení se znovu ozve v polovině 70. let v umělcových asamblážích cyklu Malý soukromý deník. Co ale zůstává trvale přítomno a v přímé podobě vstupuje do jeho malířské tvorby, koláží či asambláží, je zvýšená pozornost k realitě, byť hlavně v její podobě nálezů, zbytků atd. Objevují se v jeho bílých obrazech jako náznaky zvláštních architektur nebo geometrických tvarů, jako fragmenty měřitelného světa, objevují se v jeho kolážích propojujících hrubým způsobem syrové materiály, které jeho tvorbu staví do blízkosti arte povera. Tyto fragmenty, berme je ovšem zároveň ve výměru německé romantické filosofie, se někdy dostávají znovu do polohy blízké deníku, jsou komentářem, konceptem. Závěr jeho tvorby tvoří citově založený cyklus Hmoty, asambláže tvořené ze suché trávy, popela, kořenů, kladených na podloží měkkého materiálu a upozorňujících na sebe jako na něco, kde jednoduchost a její výmluvnost nelze už podřídit žádnému dalšímu záměru.

Kurátor Jan Rous.