Zpět

CRASH TEST 2011

Popis:

01.11.2011-16.11.2011

salon

Výstava je výsledkem práce čtyř kurátorských týmů studentů dějin umění, které vedl Milan Pech, pedagog ÚDKU KTF UK a spoluautor v současnosti často diskutované výstavy Konec avantgardy? v Městské knihovně v Praze.

Jde o expozici umělců nejmladší generace – studentů moravských a slezských vysokých uměleckých škol v Brně, Olomouci, Opavě, Ostravě a Zlíně.

Na rozdíl od běžných výstav nabízí CRASHTEST 2011 netradiční pohled na současné umění, pohled studentů-kurátorů na tvorbu studentů-umělců. Studentské kurátorské týmy vybíraly osobnosti tvůrců a jejich práce podle toho, jak vypovídají o aktuálních tématech, vizi světa, dnešních mezilidských vztazích.

Název CRASHTEST  2011 vyplývá z podstaty výstavy a je metaforou zátěžové zkoušky studentů všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i mladí výtvarníci procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky.

Zúčastněné umělecké školy:
Fakulta výtvarných umění – Vysoké učení technické v Brně,
Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci
Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta – Slezská univerzita v Opavě
Fakulta umění – Ostravská univerzita v Ostravě
Ústav reklamní fotografie a grafiky, Fakulta multimediálních komunikací – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně