Zpět

Popis:

16.10.2012-9.11.2012

salon

Ne/přizpůsobiví

Expozice je výběrem nejzajímavějších prací, které vznikly na mimopražských vysokých uměleckých školách: v Liberci, Ústí nad Labem a v Hradci Králové . Společným tématem vybraných děl jsou různé formy nepřizpůsobivosti, která je chápána široce nejen v rovině umělecké, ale také společenské a osobní. Výstavu připravili studenti dějin umění na KDKU KTF KU.