Zpět

CRASHTEST 12

Popis:

19. 5. 2023-17. 6. 2023

RESONANCE

Výstava RESONANCE vzniká v rámci kurátorského projektu CRASHTEST, který je od roku 2010 platformou pro spolupráci studentů dějin umění ÚDKU KTF UK se studenty vysokých škol v České republice a zahraničí. V pořadí dvanáctý ročník vznikl v kooperaci se studenty Akademie výtvarných umění v Drážďanech, konkrétně z ateliérů prof. Anne Neukamp a prof. Nevin Aladağ. Základním tematickým východiskem výstavy je metafora krajiny jako paměti a paměti jako krajiny.

—————————————————————————————————————

The RESONANCE exhibition is a final product of the student curatorial project called CRASHTEST. Since 2010, it has been a platform for collaboration between students of art history (ÚDKU KTF, Charles University in Prague) and art students from the Czech Republic and abroad. This year, the exhibition is organized in cooperation with students of the Academy of Fine Arts in Dresden, specifically from the studios of Prof. Anne Neukamp and Prof. Nevin Aladağ. The starting idea of the exhibition is the metaphor of landscape as memory and memory as landscape.

 

Účastníci/Participants: Marvin Dieterich, Noemi Durighello, Babsi Daisenberger, Cosima Geiser, Daniela Aurora Echevarria, Robin Goldbach, Lea Hoffbauer, Hanne Jannasch, Yimei Liu, Anna Lorenzana, Franziska Rist, Tim Sauer, Christian Seemann.

Kurátorský tým/Curatorial team: Sofya Komarova, Karolína Fifernová.

Vedení/Supervision: PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Foto: Collision, Lea Hoffbauer