Zpět

Popis:

2. 9.-19. 9.

salon

Bože, cože?!

Duchovní rozměr lidského života byl odedávna jedním z hlavních zdrojů umělecké tvorby. V minulých staletích bylo hlavním inspiračním východiskem křesťanství. To je dnes nahrazováno nebo doplňováno mnohými jinými duchovními proudy nebo moderními kulty. Kromě toho se setkáváme také s odmítáním různých forem institucionalizovaného náboženství a transcendentna. Čtvrtý ročník CRASHTESTU si klade za cíl zmapovat mezi studenty vysokých výtvarných škol postoj k těmto tématům a jejich odraz v tvorbě nejmladší umělecké generace.

Výstavní projekt CRASHTEST vznikl v roce 2010 na Katolické teologické fakultě v rámci kurátorského semináře. Smyslem je umožnit studentům dějin umění aplikovat naučené znalosti v praxi a získat přímou zkušenost s uměleckým provozem. Název CRASHTEST tedy vyplývá z podstaty projektu. Je metaforou zátěžové zkoušky studentů všech zúčastněných škol, kteří se prvně setkávají při tvorbě výstavy. Jak začínající kurátoři, tak i mladí výtvarníci, procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky.

Letošní výstava „Bože, cože?!“ je již čtvrtým ročníkem CRASHTESTu. Výtvarná díla představená ve čtyřech místnostech Topičova salonu prezentují rozdílné přístupy k hledání odpovědí na základní otázky po smyslu života a smrti, poznávání sebe sama, vlastního místa ve světě a artikulaci problémů, které člověka provází od nepaměti. Ačkoli to nemusí být pravidlem, výběr více než dvaceti děl dokazuje, že křesťanská tradice je v evropské mentalitě hluboce zakořeněna a navzdory předsudkům zůstává i pro současnou sekularizovanou společnost stále aktuálním tématem.

Kurátoři: Anna Stárková, Kateřina Turková, Markéta Nováčková, Jana Mlčochová