Zpět

CRASHTEST 6: TOUŽÍŠ PO MNĚ

Popis:

10. 6. 2016-1. 7. 2016

salon

Studentský projekt

V červnu se v Topičově salonu uskuteční již šestý ročník projektu CRASHTEST. Jde o jakousi zátěžovou zkoušku, v níž se studenti kurátoři prvně potkávají se studenty umělci při tvorbě společné výstavy. Garantem projektu je Milan Pech, vedoucí výběrového kurátorského semináře CRASHTEST na Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě univerzity Karlovy v Praze.

CRASHTEST 6: Toužíš po mně bude mít odlišný charakter, než měly jeho předchozí ročníky. Místo expozice tradičních výtvarných artefaktů se bude jednat o dvoudenní festival performancí, z nichž se některé odehrají v prostorech Topičova salonu a jiné v pražských ulicích. Následně bude zúčastněnými umělci zpracována dokumentace jednotlivých akcí a spolu s rezidui proběhlých performancí vystavena v galerii.

Zaštiťujícím tématem celého projektu je lakonické konstatování „TOUŽÍŠ PO MNĚ“. Všichni po něčem toužíme. Touha je obecnou lidskou zkušeností. Různorodé touhy dennodenně formují naše životy. Co vlastně jsou a odkud pramení? Některé touhy jsou základními fyziologickými potřebami, jiné plynou z našich potřeb psycho-sociálních. Často chceme to, co nemáme, toužíme po něčem, co nám v životě schází. Chceme někam patřit, projevit svůj názor, seberealizovat se. Některé své touhy potlačujeme ze strachu, jak zareaguje naše okolí, když je otevřeně projevíme. Jiné nás podněcují k velkým činům a důležitým rozhodnutím, dávají nám sílu překonat nesnáze a obstát. Naše touhy mají také mimořádný destruktivní potenciál, když přerostou v neovladatelnou vášeň. Všechny touhy, které pociťujeme, nemusí být naše. Někdy jsou jen produktem manipulace systematicky organizované masmédii, sociálními sítěmi nebo reklamami. Zvolené téma chápeme jako otevřený systém přístupný všem potenciálním možnostem.

Účast na projektu přislíbil Ateliér Performance fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ateliér Tělového designu a Ateliér Performance fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Ateliér Intermédií fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Na projektu pracují studenti KTF UK v Praze: Markéta Hornerová, Kristýna Kramlová, Magdalena Nerudová, Dita Schulmeisterová, Lenka Škvorová, Michal Turbák

 

Festival – performance a happeningy : 10. 6. – 11. 6. 2016

Výstava artefaktů a dokumentace festivalu v Topičově salonu: 17. 6. – 1. 7. 2016

Vernisáž výstavy: 16. 6. 18:00