Zpět

CRASHTEST 8: UMPRUMEM 92/93

Popis:

14. 6. 2018-4. 7. 2018

klub

studentský projekt

CRASHTEST 8 vychází z ročníku minulého, který v Topičově salonu proběhl v červnu 2017. Minulý rok jsme se zaměřily na absolventy AVU z roku 1994 a již v průběhu příprav výstavy jsme si uvědomily, že bychom obdobný projekt rády uskutečnily na UMPRUM. Tyto dvě školy totiž jednoznačně formovaly generaci současných umělců. Tentokrát se stal objektem našeho zájmu rok 1993, neboť se tím vracíme do doby, kdy jsme se my, kurátorky výstavy, narodily. Zajímá nás fungování školy v odlišných politických režimech (před a po Sametové revoluci), vztahy mezi studenty a pedagogy, osobní vzpomínky. Díky projektu se nám otevírá možnost setkat se s jednotlivými umělci a diskutovat s nimi o jejich tvorbě a vůbec období devadesátých let. Jak vnímaly nové možnosti, které se jim po převratu nabízely, tehdejší uměleckou scénu nebo postavení galerie a kurátora? Na základě rozhovorů se retrospektivním přístupem snažíme zodpovědět nejen tyto otázky, ale také umělcům připomenout, kde a jak začínali. Snažíme se vymezit vůči vnímání historie jako dějin „vítězů“. Přikláníme se k co nejobjektivnějšímu přístupu, a proto vystavujeme všechny dochované a dostupné absolventské práce z roku 1993, případně související materiály dokumentující díla, která dnes již neexistují.

Kurátoři: Markéta Hornerová, Lenka Chýlova, Marie Pučerová, Dita Schulmeisterová, Lucie Straková, Tatiana Tiagusheva, Klára Vetterová

(Studentky dějin umění a obecné teorie pod vedením Milana Pecha)