Zpět

Popis:

07. 04. 2009-30. 04. 2009

salon

Fotografie – paměť všedního

Dagmar Hochová, narozená 10. března 1926 v Praze, se začala fotografii věnovat za studií u Jaromíra Funkeho a Josefa Ehma na proslulé Státní grafické škole, v letech 1947–1953 pak studovala filmovou fotografii na FAMU. Její fotografická pozornost se často zaměřuje určitým směrem: stala se reportérkou světa dětí, vracela se na Matějskou pouť, odkrývala svět starých lidí, měla důvěru legionářů, které směla dokumentovat v řadě situací, zrovna tak jako pro nás zpřítomnila v portrétech takové osobnosti, jako byli Váchal, Reynek, Patočka, sochařka Wichterlová, Jiřina Kaplická, a celou galerii spisovatelů a dalších známých lidí v nehledaných situacích.

Autoři koncepce Jan Rous a Jan Vít.