Zpět

Popis:

29. 03.2011-29. 04. 2011

salon

Výroky

Dalibor Chatrný (1925) patří ke generaci umělců, kteří nastoupili počátkem 60. let a navazovali zpřetrhané souvislosti s předválečnou tvorbou. V širokém spektru jeho výtvarných přístupů se nejčastěji setkáváme s kresbou, kterou pro její lapidární a přímé výtvarné možnosti využívá kontinuálně od raných prací až po dnešek. Mezi další média patří grafika, malba, koláž, umění akce, land artu i přístupy nevýtvarné, jako jsou například experimenty s imanentní silou magnetu.
Výstava v Topičově salonu se zaměřuje na dva základní okruhy Chatrného práce: textové a obouruční realizace, sledované od 70. let po současnost.
Kurátorka výstavy: Ilona Víchová