Zpět

Diskrétní transformace

Popis:

22. 10. 2013-22. 11. 2013

salon

Projekt představí díla dvanácti malířů dvou vrstev střední a mladší generace. Tezí výstavy je poukázat na faktickou, doložitelnou proměnu díla odehrávající se v čase prostřednictvím jednoduché polarity: Tehdy a nyní. Od každého osloveného autora jsou vybrány vždy dva obrazy, z nichž jeden je z letošního roku (2013) a druhý musí být pět a více let starý, přičemž toto časové rozkročení je u každého umělce jiné. Délka časové osy pochopitelně také ovlivňuje a modeluje míru zpřítomňované metamorfózy. Výsledkem je rozmanitá mozaika děl skládající dohromady nikdy nesložitelný a proto otevřený celek, za kterým ale můžeme spatřit obrysy čehosi společného, co proměňuje samotné autorství ve svědectví. Svědectví, které je ale vždy, proto i tentokrát, pouze výběrové a dílčí. V tom ovšem spočívá jeho hodnota.

Kurátor: Petr Vaňous