Zpět

Eduard Ovčáček

Popis:

5. 3. 2013-19. 4. 2013

klub

Znovu a jinak

Široce založené dílo Eduarda Ovčáčka zanechává svoji nezaměnitelnou stopu v českém a slovenském umění již více než padesát let. Přestože se jedná o polyfonní a často i technicky objevný, experimentující projev, který vedle malby, sochařství, grafiky a digitálních tisků, zahrnuje rovněž vizuální poesii, fotografii nebo různé fotografické techniky, ale třeba i konceptuální prostorové kompozice a landartové akce, tvoří názorově neobyčejně konzistentní umělecký celek. Plným právem je především označován jako klíčový československý lettrista, jehož osobitý projev v daném duchu pronikal i do povědomí umělecké veřejnosti i v zahraničí. Na výstavě v Topičově klubu autor prezentuje vybrané práce z některých zmiňovaných tvůrčích okruhů, jež vznikaly v časovém rozpětí téměř pěti desetiletí. Výstava je součástí výstavního projektu uskutečněného k autorovým osmdesátinám.

kurátoři: Ludvík Ševeček a Ilona Víchová