Zpět

Elsi Spitmann – František Kyncl

Popis:

15. 7. 2014-15. 8. 2014

salon

Dialog sil

Výstava bude prostředkem k presentaci příběhu cesty a soužití a dialogu Němky s Čechem, ženy a muže, i o vzájemné úctě, toleranci, energii i síle. Síle expresivně eruptivní s energií směřující vzhůru k tvůrčí svobodě Františka, předního malíře i sochaře evropského konstruktivismu a mířící ve své výrazové imaginaci a formě do prostorových struktur a řádu věčného a nekonečného universa a tiché a magické síly Elsi, mířící do hlubin a nitra archaistického kosmogenního středu zrození a bytí.

František Kyncl patří mezi nejvýznamnější české konstruktivisty druhé poloviny 20. století. Narodil se v roce 1934, žil a pracoval v Pardubicích. Byl členem Klubu konkrétistů. Po okupaci Československa odešel do politického exilu ve Spolkové republice Německa, kde se po několika letech definitivně usadil v Düsseldorfu. Kontakt s tehdy nesmírně živým uměleckým prostředím v Porýní, byl v Kynclově případě velice pozitivní. Jeho kresby a zejména trojrozměrné objekty (řekněme spíše kresby v prostoru) vyrůstaly na myšlence věčného propojování neviditelných sil, tak jako je konstruován samotný vesmír. Kynclova výpověď je silná bez ohledu na zvolené médium, kterým může být kresba, prostorový objekt nebo papírový reliéf.

František Kyncl právě před třemi lety v Düsseldorfu zemřel. Shodou okolností výstava začíná nezáměrně právě v den jeho úmrtí. Na výstavě jsou prezentována díla od šedesátých let až do jeho smrti, včetně rozsáhlého souboru jeho prostorových objektů.

Elsi Kyncl, roz. Spittmann se v roce 1968 účastnila Art-chema v Pardubicích, kde se seznámila s Františkem Kynclem, který se později stal jejím druhým manželem. Společně s Františkem žila od roku 1982 v Düsseldorfu. Monochromně malované plochy skládá Elsi vedle sebe a vytváří tak kompozičně velmi nápaditou skladbu. Poslední je zklidněná tušová malba, opticky zvlněná se zakomponovanými prostými obrysy těl, které se prolínají a místy splývají s vlnící se kresbou.

Díla obou autorů, byť v mnohém odlišné, jsou projevem vzájemné, nejen manželské, ale hlavně umělecké spolupráce i nezávislosti, příkladem pozitivního a plodného výsledku vztahu a spolupráce Čecha a Němky.

Kurátor: Petr Svoboda