Zpět

Ex: Ondřej Maleček – David Pešat – Vladimír Véla

Popis:

13. 12. 2011-13. 01. 2012

salon

Projekt EX představí tři mladé autory pražské umělecké scény, kteří se věnují výrazové malbě. „Exprese“, kterou jsme se navykli vnímat jako historický pojem, lze nahlížet také jako aktualizovaný nástroj bezprostředního formování uměleckého výrazu, který se opakuje v každé generaci, neboť jsou s ním spojeny určité konstantní obrazové reference. Gesto a znak podprahově opakují určitý zkušenostní potenciál kolektivního a teritoriálního vědomí. Každý z vybraných autorů nakládá s bezprostředním výrazem jiným způsobem. Ondřej Maleček (1977) je básnícím romantikem, David Pešat (1980) silově prověřuje a ironizuje obraz v jeho skladebné rovině a Vladimír Véla (1980) sleduje „proto-obraz“ ve fázích formálního zrodu, růstu i obsahového ustalování. Všichni tři umělci zároveň reflektují samotný proces malby a utváření obrazu.

Kurátor výstavy – Petr Vaňous