Zpět

JÁ-MY

Popis:

6. 12. 2023-24. 2. 2023

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. Aktuální práce vytvořené v letních měsících roku 2023 vybranými členy Umělecké besedy v galerii Jilská 14.

Název JÁ-MY symbolicky odkazuje na význam společenství a sdružování se, které je odvěkou lidskou potřebou a jehož význam zůstává stále aktuální. JÁ – jedinečný autor – se může sejít se skupinou podobně smýšlejících a vytvořit dílo, které je schopno hluboce komunikovat se skupinou MY – s ostatními aktivními členy. Spolková činnost je v dnešní době nikoli výrazem ustrnutí, ale naprosto přirozenou lidskou potřebou, stabilním zázemím, které nabízí oporu, podněcuje diskuzi a umožňuje jedinci růst. Skrze společenství lze dosahovat cílů, prožívat události, emoce, překonávat překážky, vidět rozdíly a uvědomit si sama sebe. Připravovaná výstava ukazuje význam a důležitost spolku a ukáže výsledky rozmanité autorské činnosti skrze vzájemné vazby jeho členů.

Jámy chápeme jako krajinotvorný prvek, chybějící hmotu, hrozivou prázdnotu, ale i překážku, kterou musíme překonat. Jsou důležitým prvkem, díky kterému není krajina plochá a fádní, ale je plná výzev a podnětů ke spolupráci, k tvorbě. Jáma může být také zvláštním prostorem vhodným pro meditaci, prázdným prostorem, který vybízí k smysluplnému zaplnění. Život v pospolitosti nás učí překonávat JÁ-MY, stavět mosty a zaplňovat místa, kde cosi chybí. Jedině v identifikaci se svým JÁ-MY lze uspět, šrámy a jámy přetavit v pozitivní a trvalou hodnotu.

kurátoři: Anna Kučerová, Kateřina Turková, Svatopluk Klimeš