Zpět

Jan Krtička

[Gallery not found]

Popis:

7. 10. 2022-26. 11. 2022

Samostatná výstava Jana Krtičky představí průřez jeho autorskou tvorbou. Jan Krtička (*1979) se dlouhodobě věnuje práci s prostorem a zvukem. Jeho landartové a zvukové instalace reflektují přírodní a městskou krajinu, prožívání a momenty vnímání. Od vizuálně a materiálně minimalistického pojetí objektu se posunul k práci se zvukovou stopou. Pomocí zvukové transkripce a sound systémů vytváří nové příběhy a popisy vnějšího i vnitřního světa člověka. Proces vyprávění a záznamu mu umožňují rozkrývat vazby lidského prožívání světa. Pracovní název výstavy je inspirován původním názvem díla Jana Ámose Komenského „Labyrint světa a Lusthauz srdce“, v němž se poutník vydává na cestu, aby pochopil chod světa, a rozčarován nejdříve nachází strasti života, které se mohou určitým obratem v duši proměnit v radosti. Kurátorka výstavy tak metaforicky přirovnává autora k poutníkovi s odvážnou touhou neustále reflektovat místa, kde člověk žije, utváří si vztahy, tvoří a pracuje.

kurátorka: Adéla Machová