Zpět

Popis:

4. 9. 2018-3. 10. 2018

salon

START-STOP

Jaromíra Němcová (1959) patří mezi ty umělce, u nichž klasické formální zařazení k jednomu výtvarnému médiu není zcela možné. Hlavní konstantou i hybnou silou tvůrčího směřování je pro ni umělecké téma, kterému se v dané chvíli věnuje. Právě jemu individuálně přizpůsobuje celý proces zpracování i výtvarné přístupy a s ohledem na něj volí mezi sochařstvím, malbou, kresbou a grafikou.

Impulsy pro svoji tvorbu hledá kolem sebe, často se obrací k věcem a místům zapomenutým, či určeným k zapomnění. Předlohou se jí stává každodenní skutečnost, ale i témata ,mimořádně silná, která transformuje do nových, pro diváka nečekaných poloh. Otevírá tak hluboké úvahy o smyslu bytí, plynutí času a pomíjivosti, dotýká se obecně lidské potřeby víry i vztahu člověka k přírodě. (text Dana Schlaichertová)

Výstavy v Topičově salonu představí autorčiny obrazy, grafické práce i plastiky.

Kurátorka výstavy: Marie Birchler Suchánková