Zpět

JAROSLAV RÖSSLER

Popis:

15. 4. 2014-23. 5. 2014

Fotografie, malby a kresby z let 1923-1978

Jaroslav Rössler (1902-1990) patří k nejvýraznějším a nejznámějším představitelům naší avantgardní fotografie, jehož význam dalece přesáhl hranice českého prostředí. Kromě tvorby zahrnující fotografii, koláže a fotomontáže se Rösslerův výtvarný zájem rozvíjel i v oblasti kresby a malby, které po dlouhou dobu zůstávaly na okraji zájmu historiků umění a mimo zorné pole veřejnosti. Výstava v Topičově klubu představí právě souvislosti v Rösslerově fotografické, malířské a kreslířské tvorbě v období od 20. do 60. let 20. století.

Kurátoři výstavy: Petr Štěpán, Ilona Víchová, Josef Moucha