Zpět

Popis:

15. 3. 2016-22. 4. 2016

klub

Prchavé okamžiky

Výstava Jindry Vikové „Prchavé okamžiky“, jejímž hostem je fotograf Pavel Baňka, probíhá k autorčině 70. výročí narození. Mnohotvárné dílo zahrnující kresbu, drátěné objekty, práce z keramiky i porcelánu, obrazy, asambláže, koláže a fotogramy je ponorem do aktuálních témat mezilidských vztahů v celé jejich šíři a složitosti. Viková je transformuje do známých komunikačních schémat a zaběhlých vzorců interakcí, kterým však dodává emocionální rozměr. V její výtvarné citlivosti se totiž pozitivně střetává hledisko racionálního průzkumníka s čistě smyslovým prožitkem a intuicí lyrika. Tvůrčí cesta Jindry Vikové je na jedné straně systematickým mapováním sociální struktury, jejich charakteristik, odlišností, proměn a konstant, na straně druhé hlubokým sdělením o člověku jako individuální bytosti, o lidské vášni, lásce a touze, o prchavosti okamžiku a pomíjivosti života.

Jindra Viková pracuje v obsáhlých cyklech a své dílo sama „třídí“ do jednotlivých kategorií: doteky a gesta, tváře a masky, ikony a symboly, příběhy a záznamy, hry a triky, intimnosti a tajnosti. Při volbě výtvarného média vychází z vizuálních a obsahových kvalit daného materiálu, které spolu se zvolenou formou spoluurčují finální sdělení. Nehledě na zvolenou techniku, nehledě na to zda je konkrétní dílo rozvedeno do složitých vrstev nebo zda je „vyřčeno“ úsporným výtvarným jazykem, utváří tvorba Jindry Vikové sourodou výpověď o světě člověka a jeho trvalé duchovní energii.

Ilona Víchová, 2016

 

„Na mne vždy nejvíc působily tváře lidí, které potkávám, z nichž mnohé mizí v nenávratnu. Zůstává jen zvědavost, přemýšlím, co za nimi bylo skryto.“

Jindra Viková, 2008 

 

Jindra Viková

Narodila se 2. února 1946 v Praze.

Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Otty Eckerta.

Jejím manželem je fotograf Pavel Baňka.