Zpět

Jindřich Růžička

Popis:

4. 4. 2017-17. 5. 2017

salon

Ten stůl však už tam nestojí…

Výběrem prací zahrnujících širší spektrum výtvarných forem se na jaře představí ve výstavním prostoru Topičova salonu Jindřich Růžička, nejen klasik čárového linorytu, jak ho veřejnost vnímá především, ale také malíř, kreslíř a autor fotografických konceptů, na které se v současnosti spolu s kresbou a malbou soustřeďuje především. Právě tato média budou utvářet podobu celé expozice. Fotografie přitom není v Růžičkově tvorbě ničím novým. Původní tématiku městských a industriálních architektur, ve kterých zachycoval stopy mizejícího světa, rozšířil autor v posledních letech o specifická fotografická zátiší, v nichž zkoumá běžné předměty okolo nás. Důraz na nahodilost jejich výběru a soustředění na detaily a jejich fragmenty ho vede až k samotnému zkoumání možností fotografického média. Trvalý zájem o prostor a vzájemné vazby v něm, které Jindřich Růžička promýšlí ve všech svých pracích, směřuje v kresbách z posledních let a také v nejnovějších obrazech k dalšímu abstrahování a zjednodušování, ve kterých se odkaz na předmětnou skutečnost už zcela vytrácí. Jejich obsahová sdělení se nemění; také nová abstraktní forma se stává prostorem vzpomínek, ve kterém dávná minulost stále znovu a znovu ožívá.

Kurátorka: Hana Larvová

Foto: Pavel Mikeska

Komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční v úterý 25. dubna od 17 hodin.