Zpět

Jiří Hilmar

Popis:

3.4.2012-11.5.2012

klub

Jedna + jedna = jedna

Výtvarné uvažování Jiřího Hilmara spočívá v ustavičném hledání rovnováhy mezi řádem a náhodou. Od šedesátých let pracuje s myšlenkami konstruktivismu, ovšem nikdy striktně neuplatňoval jeho přísné a odosobněné tvarosloví. Po odchodu do emigrace začal kromě výtvarných prostředků (papíru a plátna) využívat také všední materiály, zejména nyní na výstavě široce uplatněné dřevo.

V květnu 2012 oslavil Jiří Hilmar 75. výročí narození. Výstava v galerii Topičova Klubu navázala na kratičkou loňskou prezentaci, která dílo Jiřího Hilmara představila v Nové síni.

Kurátorka: Ilona Víchová