Zpět

Popis:

27. 10. 2010-29. 09. 2010

salon

Kouře a věci

Výstava se zaměřuje především na současnou práci Jitky Svobodové, která se mnoho let věnuje výlučně kresbě pastely a drátěným objektům. Soustředí se na její přechod od pevných tvarů prostých věcí, jež naposledy představila na samostatné výstavě v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (2005), k nehmotným, proměnlivým a jakoby nezachytitelným smyslovým jevům, jako je kouř. Zdůrazňuje nové tematické oblasti autorky, ke kterým dospěla přes zkušenost s průhledností v souboru kreseb s námětem lahví, jenž ji zároveň sloužil k meznímu vyjádření dojmu vratkosti, přitahujícímu ji po mnoho let.
Autor koncepce a kurátor výstavy – Petr Vaňous