Zpět

Popis:

09. 03. 2010-09. 04. 2010

salon

Setkání

Umělecká dráha Jitky Válové trvá již více než půl století. Ohlédneme-li se zpět, vidíme před sebou impozantní dílo, čítající desítky monumentálně koncipovaných obrazů, stovky kreseb a grafických listů. Přestože se výstava primárně věnuje tvorbě Jitky Válové, stále tu musíme mít na paměti její sesterský stín, jehož prostřednictvím se dodává Jitčinu dílu a jeho poslání úplnosti. Proto necháváme alespoň stručně nahlédnout do dialogu Jitky a Květy Válových, který ozřejmuje jednotu i rozličnost jejich uměleckých přístupů.

Autorka koncepce a kurátorka výstavy – Alena Potůčková