Zpět

Popis:

18.12.2012-18.1.2013

salon

Osamělost

Výstava OSAMĚLOST se skládá ze dvou vzájemně propojených celků abstraktní a figurální tvorby. Návrhy na ilustrace k vydání Jeruzalémské bible, pro které autor zvolil abstraktní formu, se propojují se současnou figurální tvorbou. Z výstavní síně se Josef Žáček pokouší vytvořit sakrální prostor současné společnosti. Výstava není jen o dilematech křesťanství, je také o osamělosti jedinců, kteří si již neví rady, jak dál akceptovat dění v této společnosti, a uzavírají se do sebe.