Zpět

Julie Winterová – Mezerová

Popis:

10.12.2013-10.01.2014

salon

Potřetí

Výstava k 95. výročí Topičova salonu 1918-1936. V tomto Salonu vystavoval v té době výjimečný počet žen. Za jejich reprezentantku jsme vybrali Julii Winterovou Mezerovou, rodačku z Úpice, která se od roku 1920 věnovala zejména krajinářství, figurálním kompozicím a květinovým studiím. Ve třicátých letech 20. století slavila velký úspěch ve Francii. Stala se členkou Salonu des Indépendants, Salonu des Tuileries, Femmes Artistes a dalších uměleckých skupin. V Čechách byla aktivní členkou Kruhu výtvarných umělkyň v Praze a Malé ženské dohody. Vystavovala v Athénách, Paříži, Nizze a Bělehradě. V Topičově salonu vystavovala v letech 1931 a 1934. Její výstava bude dokladem nejen výstavní šíře a úrovně tohoto období Topičova salonu, ale zároveň i počátků emancipace ženské výtvarné tvorby v meziválečné Československé republice.

Kurátorka: Petra Příkazská

Reprodukce publikovány se souhlasem Městského muzea a Galerie Julie W. Mezerové v Úpici.