Zpět

Juraj Horváth

[Gallery not found]

Popis:

11. 12. 2024-22. 2. 2025

Zázemí I

Výstava Juraje Horvátha se sice bude konat v roce tzv. významného životního jubilea, neměla by ale být strukturovaná oslavně. Vystavená díla budou shromážděna v tematických okruzích – nebo spíše tematických množinách –, budou to ovšem témata různoznoběžná. Na výstavě budou zastoupeny mimo jiné inspirační zdroje i díla rodiny, přátel, dokumentace proběhlých akcí (cf. Tabook), díla vázaná – upravené a upravované knihy (např. Baobab) atp. Kromě tohoto inkluzivního přístupu k prezentaci tvorby by měl být v expozici kladen velký důraz na proces práce – jak vytvořením některých exponátů přímo pro komplikovanější architektonické jevy v galerii, tak představením pracovních postupů a vytvářením díla během doby trvání výstavy.

kurátoři: Anna Kučerová, Jan Čumlivski