Zpět

KAROL ONDREIČKA

Popis:

7. 10.-7. 11.

Aridnina niť

Mezinárodně uznávaný slovenský grafik, malíř a ilustrátor Karol Ondreička svou tvorbou patří k výrazným představitelům fantazijního realismu. Jeho osobitý výtvarný styl je založen na poetickém spojení fantazie, snu a skutečnosti. Ve svém díle hledal harmonii lidské bytosti a vesmíru. Charakteristickou vlastností jeho díla je lyricky imaginativní vnímání světa a úcta k umělecké technice. Ondreička vytváří děje svých obrazů drobnokresbou, často jemnou linkou, která se vine jako niť. Podobně se skládá i symbolická struktura autorových výjevů, jevící se jako spletitý labyrint tušených významů.

Pražská výstava představí výběr z rozsáhlého malířského a grafického díla, které se uzavřelo v roce 2003.Projekt je věnovaný nedožitému jubileu autora.

Kurátoři výstavy: Richard Drury