Zpět

Popis:

14. 10.-14. 11.

Skryté energie kosmonologického prostoru

Autor dospěl k ryzí malbě tematizující světlo a prostor. Podnětem ke tvorbě je autorovi sám zázrak a tajemství světla jako základní energie, která nám dává vidět, spatřit svět a sebe sama v něm, energie, která ustavuje prostor a je jeho mírou, je spolutvůrce času, vesmírného i toho lidského.

Kurátor: PhDr. Petr Svoboda