Zpět

Ludmila Seefried Matějková

Popis:

5.11.2013-31.01.2014

klub

Sochy a kresby (výběrová retrospektiva od 60. let po současnost)

Výstava představí průřez sochařskou tvorbou Ludmily Matějkové v časovém záběru od šedesátých let po současnost. V Čechách jde o vůbec první přehlídku v tomto rozsahu. Ludmila Matějková (1938) patří mezi umělce, kteří v důsledku politických událostí odešli z republiky a svoji práci rozvíjeli v zahraničí, konkrétně v Berlíně, kam Matějková v roce 1967 odešla na studijní pobyt na Vysoké škole výtvarných umění (Hochschule fűr Bildende Kűnste). Studium ukončila v roce 1972 a do Čech se již nevrátila.

V počátcích své tvorby se snažila uchopit skutečnost abstraktní formou, od které však brzy směřovala k realističtějšímu jazyku, jak sama říká ke kritickému realismu. Její umělecká výpověď čerpá z traumat politických událostí 50. let, které ji zasáhly v dětském věku. Zkušenost bezpráví a útlaku se dodnes promítá do její tvorby, která zahrnuje dramatické motivy násilí, ale i tiché vnitřní drama lidské duše, jako je vykořenění, samota či ztráta sebeúcty. Výrazné jsou zejména práce ze 70. let provedené v laminátu. Její sochy vycházejí z přímé reality, jsou stylizovanými portréty konkrétních lidí z autorčina života nebo z berlínských ulic. Kromě laminátu Matějková využívá sádru, pálenou hlínu, dřevo a mramor. Vzhledem k realistické orientaci svého díla, která má v Berlíně pevnou tradici, je Ludmila Matějková často prezentovaná na přehlídkách v Německu. V Berlíně má taktéž několik monumentálních realizací ve volném prostoru.

Kurátorka: Ilona Víchová