Zpět

Popis:

13. 10. 2009-13. 11. 2009

salon

Hledání rovnováhy

V pojetí Maria Kotrby se hledání rovnováhy odehrává především v poloze mezi statikou a dynamikou. Jeho sochy vycházejí z jasně definovaných organických forem a biomorfních tvarů, a přes svou statičnost pracují důsledně s dynamicky proměnlivou siluetou. Marius Kotrba chápe sochu jako pevný, nezávislý bod uprostřed chaosu, který jako protiklad pohybu představuje stabilitu a rovnováhu – socha, ač sama neměnná, pak sama nabízí svou trojrozměrností možnost dynamického vnímání v pohybu.

Marius Kotrba (*1959) studoval kamenosochařství na SUPŠ v Uherském Hradišti (1974–1978) a dále ve škole monumentálního sochařství na AVU v Praze (1981–1987, prof. Miloš Axman). Během studií hledal i vlastní cestu hlavně na poli malby. V 80. letech spolupracoval na realizaci soch například Hany Wichterlové, Stanislava Hanzíka, Kurta Gebauera ad. Vlastní tvorbou se účastnil tehdejších konfrontačních výstav. Od jara 1990 pedagogicky působil jako asistent v sochařské škole prof. Huga Demartiniho na reformované AVU v Praze a následně v Holandsku na Akademii Minerva v Groningenu. V pedagogické práci pokračoval na PF a FU Ostravské univerzity. Účastnil se řady sympozií (např. Hořice, Rožnov, Kuks) a v novém tisíciletí realizoval několik komplexně pojatých monumentálních zakázek ve veřejném prostoru (např. Socha pro Ostravu, Sv. Alžběta, Sv. Kryštof, obě pro Lepper-Mühle v Německu, Sv. Kryštof pro dálniční obchvat Olomouce).
V současné době připravuje realizaci sochy Spravedlnosti na Moravském náměstí v Brně. Žije a pracuje v Rožnově pod Radhoštěm.

Autorská výstava.