Zpět

Milan Perič

Popis:

březen-duben 2025

Milan Perič (22. 2.1957 v Praze) představuje na zdejším uměleckém poli tvůrčí osobnost širokého rozsahu (obraz, instalace, hudba) a hlubokého dosahu (jak pro svoji pedagogickou činnost, tak pro hloubku svých uměleckých sond). Je s podivem, že autorita s takovou hloubkou myšlenek a malířského umu stojí v ústraní pozornosti. V kotli současných výstav je Periče jak šafránu. Poslední velkou výstavu mu uspořádala Galerie Klatovy Klenová v roce 2015, po pětileté pauze vystavoval v Kampusu Hybernská. Výstava v Jilské, kdy zastřešujícím tématem roku je Zpomalení, se soustředí především na tvorbu posledních pěti let a je splátkou tohoto odborně veřejného dluhu. S léty se Peričova tvorba stále prohlubuje a malířsky cizeluje. Stále více se vzdaluje se od temně groteskního výrazu devadesátých let a představuje v současném výtvarném umění vzácný druh introspektivního přemýšlení a zachycení prožitku víry, kdy autor maluje setkání z nich vzešlá. Tato setkání jako by nebyla z tohoto (zrychleného) světa. Zachycovaná skutečnost nepředstavuje plody imaginace, ale pochází odkudsi „za“, kde bytují poslové této „meta-reality“.

kurátorka: Lucie B. Šiklová