Zpět

Miloš Šejn

Popis:

6. 3. 2024-27. 4. 2024

Depozit paměti

Projekt Miloše Šejna využívá specifické rozložení přízemních a podzemních prostorů galerie Jilská 14. Výjimečná prostorová situace galerie, která má vchod jinde, nežli východ, a je sestupováním do- a vystupováním z- podzemí, umožňuje vnímat instalaci jako obousměrnou trasu. Vchod a východ lze zaměňovat, podobně jako například polarity narození a smrti v taoismus. Galerijní trasa navozuje také dojem cyklického uzavření, do kterého divák vstupuje se svým lineárním časem „pobytu”. To jsou základní inspirační východiska, z nichž se rodí autorská sebereflexe lineárního a cyklického času jako paměti s důrazem na pararelitu a kontrast lidských a digitálních stop, na tíži fyzické přítomnosti a možnosti virtuální emancipace. Digitální nástroje tu vystupují v roli podpůrných aparátů upřesňujících jazyk reflexe v jeho radikálních strukturálních proměnách při autorově komplexní komunikaci s místem a jeho prostředím.

Kurátor výstavy: Petr Vaňous

 

Miloš Šejn (nar. 10. 8. 1947 v Jablonci nad Nisou), absolvoval SUPŠ v Turnově (1962–1966) a dějiny umění, estetiku, výtvarnou výchovu na FFUK v Praze (1970–1976; katedra doc. Zdeňka Sýkory). Vedl ateliér Konceptuální tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze (1990–2011) a působil též na Akademiích v Aix–en–Provance, Carraře, Haagu, Ljubjani, Neapoli, Stuttgartu a Vídni. Od roku 2016 vede ateliér Prostorové tvorby na Art & Design Institutu v Praze. V roce 1991 získává profesuru pro obor malířství. Od roku 1988 je členem Měkkohlavých, později Umělecké besedy a Klubu konkretistů. Žije a pracuje v Jičíně a Praze. Od druhé poloviny 60. let pracuje v oblastech vizuálního umění, fotografie, filmu a performance, od roku 1992 dosud vede multioborový projekt Bohemiae Rosa, zaměřený na výzkum vztahů lidského těla a místa. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. Paralelně pracuje s možnostmi pohyblivého obrazu. Performuje formou osobních rituálů, site specific projektů, divadelních událostí, kolektivních realizací a festivalů u nás i v zahraničí (D, F, FIN, HRV, I, IRL, IS, N, NL, PL, SK, SVK, SWE…). Kromě klasicky chápaných „výtvarných děl“, prezentovaných v mnoha předních sbírkách (MFA Houston, ZKM Karlsruhe, SKD Dresden, MSUM Ljubjana, NG Praha, GHMP…) je autorem řady krajinných projektů a realizací v Evropě i zámoří.

 

K výstavě bude doprovodný program:

Projekce pásma filmů DEPOZIT PAMĚTI v kině Ponrepo: pondělí 27. května od 18h