Zpět

Popis:

10. 02. 2009-06. 03. 2009

salon

Návraty

Malíř Otakar Slavík, narozený 18. prosince 1931 v Pardubicích, patří ke generaci, která výrazně poznamenala podobu českého umění šedesátých let 20. století. Jeho umělecká dráha začala na keramických školách, ze školy v Bechyni přestoupil na sochařskou školu v Hořicích. Poté studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze u Karla Lidického a hlavně pak malbu u Martina Salcmana, který jej definitivně obrátil k malířství. Po škole se ocitá v okruhu umělců formující se UB 12 – Adrieny Šimotové, Václava Boštíka, Jiřího Johna ad., soustředěných kolem Václava Bartovského. V šedesátých letech je vnímán v kontextu výstav nové figurace a nové citlivosti. Po podpisu Charty 77 a onemocnění srdce odešel v roce 1980 do Rakouska. Žije a pracuje ve Vídni. Když byla v roce 1992 otevřena v Národní galerii Slavíkova rozsáhlá retrospektiva, ukázalo se, že jeho tvorba patří k nejvýraznějším projevům českého umění druhé poloviny 20. století. Současná výstava se soustředí na jeho obrazy z roku 2008.
Autor koncepce a kurátor výstavy Jan Rous.