Zpět

Popis:

3. 3. 2015-27. 3. 2015

salon

PENCK – TYPLT

Společná výstava A. R. Penka a Lubomíra Typlta navazuje na projekt uskutečněný na podzim minulého roku v berlínské Galerii C&K Unterwegs. Českého autora střední generace spojuje se slavným německým malířem vztah žáka a profesora. V letech 2002 – 2005 Lubomír Typlt absolvoval studium v malířském ateliéru A. R. Pencka na düsseldorfské akademii. Důvodem setkání bývalého žáka a profesora je životní jubileum, které v loňském roce A. R. Penck oslavil. Berlínská výstava tak byla poctou k jeho sedmdesátým pátým narozeninám a navazující pražská výstava v Topičově salonu je spíše jejich symbolickým připomenutím v rámci prezentace nových obrazů Lubomíra Typlta.

Setkání děl A. R. Penka a Lubomíra Typlta otevírá živý prostor pro vnímání současných poloh výrazové – expresivní – malby, jejichž proměny souvisí s proměnami atmosféry ve společnosti. Dva autory různého jazykového prostředí a odlišné generační příslušnosti spojuje motivace k vnímání obrazu jako nástroje, který sděluje autorův kritický postoj. Živý obraz tak zpřítomňuje současné problémy, které pojmenovává a zobecňuje. V neposlední řadě je výstava PENCK-TYPLT dalším příspěvkem k dialogu mezi českým a německým současným uměním, kterému se u nás v galerijním prostředí dostává neoprávněně stále tak málo prostoru.

Kurátor výstavy: Petr Vaňous