Zpět

Popis:

04. 08. 2009-11. 09. 2009

salon

Dílem průřez

Petr Veselý studoval na SUPŠ v Brně (1969–1973) a na AVU v Praze v ateliéru Jana Smetany (1973–1979). Jako učitel působil v Brně na Pedagogické fakultě MU a na Fakultě výtvarných umění VUT (habilitace 1993), kde v letech 2002–2007 vedl ateliér Malířství I. Nyní je vedoucím oboru malba na Střední škole umění a designu v Brně. Uspořádal přes třicet samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil se celé řady výstav kolektivních, například Mladí ve při v Holešovické tržnici v roce 1989, Duch a světlo v rámci české účasti na Světové výstavě v Seville roku 1992. Je zastoupen v domácích i zahraničních sbírkách (Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Wannieck gallery v Brně, Galerie Klatovy-Klenová aj. a v soukromých sbírkách v České republice, Francii, Anglii, Japonsku, Německu ad.). Od roku 1996 je členem Umělecké besedy v Praze. Žije a pracuje v Brně.

 

Koncepce výstavy Marek Pokorný ve spolupráci s autorem