Zpět

Popis:

17. 08. 2010-17. 09. 2010

salon

Situace figury 17. 8.–17. 9. 2010

Výstava Rudolfa Volrába naváže na výstavní program daný tématem figury v několika předcházejících prezentacích – hlavně pak v obrazech Otakara Slavíka a Antonína Střížka. Se Slavíkem souvisí Volrábova tvorba i tím, že svoje východisko má v 60. letech, ve figurativní linii, kterou do českého umění 60. let přinesla vlna francouzského nového realismu, nové figurace a pop artu. Rudolf Volráb (1933–1969) patřil k nejvýraznějším představitelům této linie ve velice osobité podobě. Specifikem malířovy práce se stala i transformace jeho obrazů do forem prostorových objektů, v nichž však stále zůstává přítomna malba – vytvářel kupříkladu reliéfy složené z obrazových fragmentů. Totéž se u něj odehrává i v kresbě, převážně ve velkých formátech a s podobnou tendencí pronikat svou skladbou a strukturou do prostoru. Výstava bude zároveň připomenutím osobnosti, která nebyla dlouho výstavně zmiňována, alespoň ne v pražských galeriích.

Autor koncepce a kurátor výstavy – Jan Rous