Zpět

Svatopluk Slovenčík

Popis:

25. 02. 2014 -03. 04. 2014

klub

Retrospektiva

V roce 2014 si připomeneme osmdesáté výročí narození významného zlínského malíře Svatopluka Slovenčíka (3. 1. 1934 Malenovice u Zlína – 17. 8. 1999 Zlín – Malenovice). K této příležitosti připravuje Topičův Klub ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně retrospektivní výstavu, která představí stěžejní momenty autorova rozsáhlého díla. K nim náleží zejména stylizované, věcně a v plochách cítěné obrazové kompozice části interiérů a ateliérových zátiší, které Slovenčík začal vytvářet již na sklonku svých studií na pražské Akademii v l. 1967-1968.

Na přelomu 70. a 80. let svou pozornost soustředil na rozsáhlé soubory experimentálně pojatých kombinovaných kreseb, koláží, kvašů i materiálových asambláží, u nichž se kromě svých tradičních témat nechal inspirovat částmi staveb, lešení či rytmem ulic. Reflektována na výstavě budou i závěrečná léta autorovy tvorby, která reprezentují tzv. monochromy a eternity spolu s malířsky pojednanými térovými papíry či obrazové kompozice s neonovými trubicemi. Premiéra výstavy proběhne ve Zlíně, v obměněné podobě bude pokračovat v Topičově Klubu v Praze a následně v menším rozsahu i v Olomouci.

Kurátoři výstavy v Topičově KLubu – Ludvík Ševeček a Ilona Víchová.

SVATOPLUK SLOVENČÍK, Lebka v krajině, 1978, olej, plátno, 60 x 80 cm, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně