Zpět

Vladimír Novák

Popis:

24.01.2012-02.03.2012

salon

Za horizontem

České umění posledních desetiletí nevydalo mnoho malířů, kteří by ne slepě suverénně, ale přirozeně samozřejmě zacházeli s mocí barev. Vladimír Novák patří nepochybně k těm nemnoha, kterým jsou malba a obraz základním způsobem ryze vizuálního promlouvání o světě a o člověku. Je také tím, jehož tvorba v tomto překotně se proměňujícím světě zcela nově legitimizuje prastaré médium, jakým obraz je.

Kurátor výstavy – Ivan Neumann