Zpět

Popis:

6. 2. 2018-7. 3. 2018

salon

Malíř, sochař a pedagog Zdenek Hůla se letošního února dožívá 70 let. Zvykli jsme si, že v této chvíli většina z nás začíná vážně bilancovat. Nicméně i tyto hranice se stále posouvají a mnozí jsou naopak vitální až dost, aby se soustředili spíše na své budoucí kroky. Zdenek Hůla patří právě k takovým osobnostem, které navíc svou profesí žijí neustále a svůj život natolik propojili s tvorbou, že se jen těžko hledají hranice mezi pouhou jejich existencí a uměleckou řeholí. Proto je tato výstava jen jedno z mnoha dalších zastavení, které nám jistě v zápalu svého úsilí ještě nabídne.

Přes keramiku, která mu byla v počátcích především živobytím, se od svých malířských základů velice brzy propracoval k trojrozměrné práci. Ta postupně vstřebávala složitější a závažnější obsahy, tak jak se Zdenek věnoval soustředěnějšímu studiu filozofie a díky okruhu svých blízkých a přátel získával také poznatky z oblasti matematiky a astronomie. Začal vnímat svět komplexněji a tak se celkem záhy odpoutal od figurální tvorby k abstrakci, která mu poskytovala mnohem širší prostor k transformaci často velice souhrnných témat a peripetií naší existence do struktury malby či objemu sochy. Od drobných instalací, které vznikaly z bezprostřední inspirace přírodními materiály, zejména dřevem v jeho přirozené formě, které konfrontoval s například s exaktně vymezeným prostorem, se postupně propracovával k výrazně monumentálním dílům jak na obrazové ploše, tak v trojrozměrných dílech.

Kurátorka: Magdalena Juříková

Komentovaná prohlídka s autorem těsně před deinstalací výstavy proběhne ve čtvrtek 8. března od 13:30 hodin.