Zpět

Zorka Ságlová, Jan Ságl

Popis:

11. 05. 2010-11. 06. 2010

salon

Krajina

U manželů Ságlových byla nejpůsobivější vzácná tvůrčí harmonie. I když jejich práce pochází z různých oborů, nezapřou stejný způsob vnímání a uvažování o světě, který je obklopoval a který si zároveň vytvářeli. Výstava otevírá prostor ke konfrontaci jejich specifického pohledu na krajinu.

Autorka koncepce a kurátorka výstavy – Magdalena Juříková

 

Zorka Ságlová se narodila 14. 8. 1942 v Humpolci. V roce1966 absolvovala VŠUP v Praze, obor textil u profesora A. Kybala. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let spolupracovala s undergroundovými hudebními skupinami The Pimitives Group a The Plastic People of the Universe a realizovala několik výjimečných akcí v exteriérech i interiérech. V první polovině osmdesátých let se věnovala tvorbě velkoformátových tapiserií. Od roku 1984 se postupně vracela k malbě. Po dlouhé odmlce mezi lety 1969–1988 se účastnila řady společných výstav (například 1991 Umění akce, Mánes, Praha, nebo 1998 Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949–1979, The Geffen Contemporary at MOCA, Los Angeles, MAK, Vídeň, MAC, Barcelona, a také 1999 Akce slovo pohyb prostor – experimenty v umění šedesátých let, GHMP, Městská knihovna, Praha). Je zastoupena v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a regionálních galeriích. Po dlouhé nemoci zemřela v roce 2003 v Praze. Její rozsáhlou retrospektivu uspořádala Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci v roce 2006 a doprovodila ji monografickým katalogem. U příležitosti reprízy této výstavy v Brně vydal Kant knihu Hrdina civilizátor (2006, úvod M. Pokorný). Opět v Nakladatelství Kant vznikla v minulém roce zevrubná monografie Lenky Bučilové s katalogem celé autorčiny tvorby včetně málo známého fotografického díla.
Jan Ságl se narodil 25. 3. 1942 v Humpolci. Fotografovat začal už v roce 1957. O dva roky později maturoval na SVVŠ v Humpolci. Po nedokončených studiích na Strojní fakultě ČVUT působil jako nezávislý fotograf a spolupracoval s časopisy Výtvarná práce a Výtvarné umění až do roku 1969. V letech 1968–1972 byl součástí dění okolo kapel The Primitives Group a The Plastic People of the Universe a dokumentoval akce své manželky Zorky v exteriérech. Od roku 1979 se soustavně věnoval barevné fotografii. V roce 1984 vyšly Ságlovy obrazové publikace Jihočeská krajina a Severozápadní ČechyV té době začíná systematická spolupráce s časopisy Geo, Geo Saison, Smithonian Magazine, Merian, Zeit Magazin, National Geographic a deníkem The New York Times. Samostatně vystavoval od roku 1969 a nechyběl na důležitých přehlídkách české fotografie v zahraničí (The Aspect of Czech Photography, Trackey and Robertson Gallery, San Francisco, 1984, 27 Contemporary Czechoslovakian Photographers, The Photographers Gallery, LondonDoi Photoplaza, Tokyo, National Gallery, Beijing, 1985, 50 Jahre Moderne Farbfotografie 1936–1986, Photokina, Köln, 1986, Zeitgenosische Tschechoslowakische Fotografie, Museum Ludwig, Köln 1990). Jeho práce jsou součástí řady významných veřejných i soukromých fotografických kolekcí (Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Bibliothèque Nationale, Paris, The Polaroid Collection, Lausanne, Victoria and Albert Museum, London, Museen der Stadt Regensburg).