Zpět

Zweistundenfünfzehn – Dvě hodiny patnáct

Popis:

07. 12. 2010-07. 01. 2011

salon

Anne Boese, Nicolás Dupont, Tony Franz, Nina Holzweg, Matěj Lipavský, Evgenia Mora, David Pešat, Petra Polifková, Adam Štech, Falk Toepfer, Benedikt Tolar

Výstavní projekt představí prostřednictvím různých výtvarných médií nejmladší umění obou měst. Většina zastoupených autorů ještě studuje, nebo právě absolvovala uměleckou akademii.
Název výstavního projektu je určen vzdáleností mezi Prahou a Drážďanami vyjádřenou v čase. Zweistundenfünfzehn (Dvě hodiny patnáct) je ověřitelný časový údaj (vlakový spoj) s dalšími skrytými obsahy a významy. Geografická blízkost dvou měst může být, zdá se, kdykoli relativizována. Historicky, kulturně, politicky, hospodářsky apod. Stačí nahlédnout do nedávné historie 20. století, aby bylo jasné, oč tu jde.Obě městahalí stín vlivu totalitního režimu sovětského typu uplatňovaného v zemích bývalého východního bloku. Obě města se s tímto „dědictvím“ dodnes a po svém potýkají, stejně jako se musí po roce 1989 vyrovnávat s novými negativními zkušenostmi konzumní společnosti.

Kurátor výstavy – Petr Vaňous

Partner projektu – Nina Holzweg

Celý text

Anne Boese, Nicolás Dupont, Tony Franz, Nina Holzweg, Matěj Lipavský, Evgenia Mora, David Pešat, Petra Polifková, Adam Štech, Falk Toepfer, Benedikt Tolar

Výstavní projekt představí prostřednictvím různých výtvarných médií nejmladší umění obou měst. Většina zastoupených autorů ještě studuje, nebo právě absolvovala uměleckou akademii.
Název výstavního projektu je určen vzdáleností mezi Prahou a Drážďanami vyjádřenou v čase. Zweistundenfünfzehn (Dvě hodiny patnáct) je ověřitelný časový údaj (vlakový spoj) s dalšími skrytými obsahy a významy. Geografická blízkost dvou měst může být, zdá se, kdykoli relativizována. Historicky, kulturně, politicky, hospodářsky apod. Stačí nahlédnout do nedávné historie 20. století, aby bylo jasné, oč tu jde.Obě městahalí stín vlivu totalitního režimu sovětského typu uplatňovaného v zemích bývalého východního bloku. Obě města se s tímto „dědictvím“ dodnes a po svém potýkají, stejně jako se musí po roce 1989 vyrovnávat s novými negativními zkušenostmi konzumní společnosti.

Kurátor výstavy – Petr Vaňous

Partner projektu – Nina Holzweg

 

Anne Boese (1982)
Studuje v malířském ateliéru Ralfa Kerbacha. Vytváří komponované i kolážované krajiny. Pracuje s různými materiály v různém měřítku. Pohybuje se na hranici mezi obrazovou metaforou otevírající téma procesuálnosti v krajině a abstraktním výrazem, jakousi umělostí koláže, typickou pro část drážďanské scény.

Nicolás Dupont (1983)
Studuje v malířském ateliéru Ralfa Kerbacha. Pracuje živelným, expresivním způsobem. V malbě zpracovává banální a všední tématiku (např. sport, domácí zvířata, portréty, banální předměty) do podoby ironických až sarkastických hříček. Reflektuje tak prostřednictvím chutné energické malby a nadhledu životní styl současného Německa.

Tony Franz (1985)
Autor absolvoval malířský ateliér Ralfa Kerbacha. Věnuje se nové, subkulturně laděné interpretaci idolů, hrdinů, atributů i hesel populární kultury. Vytváří osobité, formálně propracované remixy, a to jak na ploše (kresba, obraz), tak v prostorových objektech. Reprezentuje důležitou kresebnou polohu drážďanské scény.

Nina Holzweg (1982)
Autorka absolvovala malířský ateliér Ralfa Kerbacha (2010). Civilistní témata, prostředí města a každodenní zkušenost převádí v bohatý, expresivní výrazový jazyk. Vedle obrazového média se věnuje také grafice. Je studentkou, která přišla cíleně studovat do Drážďan z bývalého západního sektoru Německa.

Matěj Lipavský (1985)
Absolvent pražské AVU, malířského ateliéru Jiřího Sopka. Katolicky orientovaný umělec, který se věnuje krajinomalbě a námětům rozkrývajícím na pozadí současných reálií duchovní univerzálie. Vyjadřuje se prostřednictvím tradičního závěsného obrazu i „obrazových objektů“, v kterých se uplatňuje výrazná kresebná stylizace námětu včetně jeho obrysovosti.

Evgenia Mora (1983)
Studuje v ateliéru sochařství Carla Emanuela Wolffa. Prošla také ateliéry Klause-Michaela Stephana a Petera Bömmelse. Vytváří specifické narativní figurativní obrazy kombinující postupy německé nové věcnosti s ruskou imaginativností, zatíženou specifickými mýty, smyslem pro pitoresknost a ilustraci. Typickou technikou autorky je akvarel.

David Pešat (1980)
Absolvent pražské AVU malířského ateliéru Jiřího Sopka. V roce 2008 se umístil ve finalistech Ceny Kritiky, která se zaměřuje na malbu a její přesahy. Věnuje se odhmotněné figuraci, redukci forem a experimentuje s podněty graffiti a street artu na ploše obrazu. V roce 2010 se účastnil společného workshopu v Drážďanech.

Petra Polifková (1985)
V letošním roce diplomuje na pražské AVU v malířském ateliéru Jiřího Sopka. V Drážďanech pobývala na ročním studijním pobytu v malířském ateliéru Petera Bömmelse. Věnuje se civilním námětům a reflexi každodenního života. Autorka se zúčastnila několika workshopů a kolektivních výstav v Drážďanech a okolí.

Adam Štech (1980)
Absolvent pražské AVU, malířské školy Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla. Na jaře tohoto roku měl první důležitější samostatnou výstavu v pražské Galerii Hunt Kastner Artworks. Autor vstupuje do obrazu dekonstrukčními metodami a rehabilituje tak pro současnost výtvarné a výrazové impulsy převzaté z dějin umění, především pozdně gotické oltářní malby a kubistického modernismu.

Falk Toepfer (1983)

Autor dokončil studium malby v ateliéru Christiana Sery (2009). Pro tvorbu Falka Toepfera je charakteristický experimentální a otevřený přístup k prověřené malířské disciplíně – krajinomalbě. Tu nahlíží prostřednictvím různě skládaných a různě korigovaných skvrn a ploch, často v hranicích abstraktního výrazu.

Benedikt Tolar (1975)
Absolvent pražské AVU, sochařského ateliéru Karla Nepraše a malířské školy Vladimíra Skrepla. V roce 2008 se umístil ve finále Ceny 333 NG a ČEZ. Autor se věnuje vytváření absurdních objektů a prostorových instalací z nalezených materiálů, které ve svém díle osobitým způsobem recykluje a znovu zvýznamňuje.

 

Krátký text